Mgr. IVONA PALENČÁROVÁ-KNEŽNIK

Narodila som sa v Poprade na Slovensku. Vyštudovala som Prírodovedeckú Fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Geografia. Moje rodinné zázemie má pevné učiteľské korene, obaja rodičia a sestra sú učitelia, čo sa zapísalo aj na mne. Moja túžba po cestovaní ma však priviedla až do USA, kde žijem od roku 1998. Tu sa nám aj narodila dcérka. Od malička sme jej vštepovali krásu slovenského jazyka formou piesní a hlavne hovoreným slovom. Ked dovŕšila školský vek, mojou túžbou bolo poskytnúť jej a aj iným slovenským deťúrencom viac... možnosť spoznávať slovenskú kultúru, históriu, učiť sa slovenský jazyk. Dielo sa podarilo a dnes sme tu všetci spolu a tešíme sa, keď z úst detí narodených v USA znie ľubozvučná slovenčina.

Mgr. IVONA PALENČÁROVÁ-KNEŽNIK

Tel: 773 939-1566

ZUZANA FIDRiKOVÁ

Som matka dvoch detí a pochádzam zo Spišskej Belej. Po gymnáziu som pokračovala na Akadémii vzdelávania - nemecký jazyk (prekladateľstvo). Od 6. rokov som bola  členkou folklórneho súboru ako tanečníčka. Ale “človek mieni, Pán Boh mení” a moje túlavé topánky ma zaviedli na pár rokov do Nemecka, Rakúska a nakoniec tu do Chicaga. Moje rodné Slovensko,  ľúbozvučnú reč, kultúru a tradície som si priniesla so sebou a sú neodlúčiteľnou súčasťou môjho života v Chicagu. Mám ich hlboko zakorenené v srdci a o lásku k rodnému domovu sa snažím deliť  aj s ostatnými. Od roku 1998 sme sa začali venovať  folklórnemu súboru Veselica a neskôr detskému súboru Veselička. Slovak Academy bola novou výzvou, jej podnetom bola narastajúca potreba napredovania detí vo vzdelávaní v slovenskom jazyku tu v Chicagu. Naša škola spája ľudí, rodiny, deti a jej cieľom je odovzdať krásy Slovenska našim deťom, aby raz mohli pokračovať v tom, čo sme započali. Nech krásy Slovenska pozná celý svet!  

ZUZANA FIDRiKOVÁ

Tel:708 655-6464

Mgr. ADRIANA CELLAR

Narodila som sa v Ždiari na Slovensku. Vyštudovala som odbor Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ na Pedagogickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a ukončila magisterské štúdium v roku 1998. Päť rokov som učila na Základnej škole v Ždiari. V USA pôsobím od roku 2002 a už 11 rokov pracujem ako učiteľka v predškolskom zariadení - KinderCare Learning Center v Schaumburgu. Slovenský jazyk v Chicagu vyučujem od jej vzniku. Rada som s deťmi a veľmi rada učím. Moje každodenné motto je: “CARPE DIEM”.

Mgr. ADRIANA CELLAR

Tel: 773 787-3312

ADRIANA SCHMIDT, MA BCBA

Pochádzam zo Žiliny, vyštudovala som strednú pedagogickú školu v Bratislave a rok som učila v materskej škole. V USA som ukončila špeciálnu pedagogiku a šesť rokov som pôsobila ako špeciálny pedagóg v terapeutickej škole v Chicagu. Učila som žiakov od predškolského veku až po strednú školu. Počas toho som ukončila druhú vysokú školu (SXU) v Chicagu ako špecialista na vyučovanie čítania pre študentov od 5 do 21 rokov. Moja vášeň pre vzdelávanie detí ma neustále tlačí k pokračovaniu pedagogického štúdia. Získala som certifikáciu na vyučovanie ABA terapie ako špecialista na správanie. V USA žijem už 22 rokov, no moja láska k slovenskej kultúre a jazyku stále pretrváva. Detská duša je ako čistá nepopísaná tabuľa. Čo na ňu napíšeme, to si ponesú do dospelosti. V našej škole píšem na čisté tabule našich žiakov a vytváram láskyplný obraz o Slovensku a našom rodnom jazyku. 

ADRIANA SCHMIDT, MA BCBA

Tel: 224 612-2867

Mgr. ANNA PSÁROVÁ

V roku 1998 som ukončila Pedagogickú fakultu - učiteľstvo 1-4 na Prešovskej univerzite v Prešove. Po absolvovaní štúdií som pôsobila na Slovensku.  V USA sa mi pošťastilo pracovať s deťmi ako au-pair, až kým som sa nestala matkou dvoch detí. Práca učiteľky ma nesmierne baví a teším sa zo všetkých úspechov. Keďže spolupráca s rodičmi vo vzdelávaní detí je veľmi potrebná a užitočná, môžete ma kedykoľvek kontaktovať na vyššie uvedenom telefónnom čísle. Ďakujem Vám za všetok čas, ktorý venujete svojim deťom. Teším sa na spoluprácu!

Mgr. ANNA PSÁROVÁ

Tel: 708 515-1208

DANIELA HABIŇÁKOVÁ

Pochádzam zo Spišskej Belej. Študovala som na Pedagogickej škole v Levoči. Pôsobila som ako riaditeľka Materskej školy v Toporci, kým som sa nepresťahovala do USA. Tu som sa venovala vnúčatám a keď sa pred tromi rokmi zakladala Slovenská škola - rozhodla som sa pomôcť slovenským deťom, tým najmladším 4 - 6 ročným pri vyučovaní slovenčiny.

DANIELA HABIŇÁKOVÁ

Tel: 630 915-8343

DARINA ARVAJOVIČOVÁ

V Slovak Academy of Chicago vyučujem náboženstvo. Po ukončení teologických prednášok v roku 1990 a tri roky som učila deti náboženstvo v Prešove na sídlisku 3 a na Sekčove. Mám skúsenosti s prípravou detí aj dospelých na prvé sväté prijímanie a na birmovku. Prváci sa v našej škole oboznamujú so Starým zákonom: Od stvorenia sveta až po príchod Vykupiteľa. Prvoprijímajúce deti sa oboznamujú s Novým zákonom: O zvestovaní a narodení Vykupiteľa, o jeho učení, smrti a zmŕtvychvstaní. Bližšie sa oboznamujú so základnými modlitbami, Vyznaním Viery, 10 Božími prikázaniami a sv. omšou  - prípravou na prvé sv. prijímanie. Starší pokračujú v rozvoji vedomosti Nového Zákona a výuke ostatných sviatostí.

DARINA ARVAJOVIČOVÁ

Tel: 708 646-1657

Mgr. MÁRIA KOVÁČIKOVÁ

Pochádzam z malej dedinky blízko Levoče. Študovala som učiteľstvo pre 2. a 3. stupeň na Katolíckej univerzite v Ružomberku, špecializácia angličtina a náboženstvo a ako rozširujúce štúdium slovenčinu. Pred vysokou školou a počas nej som sa venovala deťom a mládeži v rámci farnosti. Po škole som pôsobila ako učiteľka angličtiny na Cirkevnom gymnáziu v Poprade. Vo Veľkej Británii som získala certifikáty z angličtiny a učila som cudzincov angličtinu. Po návrate na Slovensko som sa zamestnala v medzinárodnej firme. Posledné tri roky som bola na materskej dovolenke na Slovensku. V USA som od februára 2016 a veľmi rada som súčasťou Slovak Academy of Chicago, kde vyučujeme deti našu krásnu slovenskú reč

Mgr. MÁRIA KOVÁČIKOVÁ

Tel: 708 769-5236

Mgr. OXANA SKALOVÁ

Pochádzam z Medzilaboriec. V roku 1998 som ukončila Pedagogickú Univerzitu v Prešove odbor 1-4 ročník. Učila som v Radvani nad Laborcom a v Habure. V Slovak Academy of Chicago vyučujem druhý rok. Cez vrelý vzťah k deťom sa snažím vštepiť  lásku k materinskému jazyku a vzdelávaniu: „Ak sa chce stať človek človekom, musí sa vzdelávať.“ Ján Ámos Komenský.

Mgr. OXANA SKALOVÁ

Tel: 773 718-1660

Mgr. Ivana Adamčin

Narodila som sa v Prešove a pochádzam z učiteľskej rodiny, čo ma samozrejme ovplyvnilo pri výbere môjho budúceho povolania. Vyštudovala som odbor učiteľstvo pre l. stupeň ZŠ na Univerzite P.J. Šafárika v Prešove. Po ukončení vysokej školy som tri roky pracovala ako nanny vo Washingtone D.C. Po návrate domov som sa venovala učiteľskému povolaniu 9 rokov na ZŠ v Bajerove a Prešove. Zároveň som vyučovala aj anglický jazyk na Akadémii vzdelávania v Prešove. V USA žijem od roku 2009. Mám dve dcérky Soničku a Táničku. Od narodenia ich vediem k láske k Slovensku cez piesne, rozprávky, knihy, či pravidelné návštevy za oceán. Je pre mňa veľmi dôležité, aby sa vedeli dohovoriť so starými rodičmi, či najbližšími príbuznými na Slovensku. Som veľmi rada, že svoje vedomosti budú môcť rozširovať a upevňovať aj prostredníctvom našej akadémie. Zároveň som vďačná za príležitosť opäť sa vrátiť za učiteľskú katedru, pretože práca s deťmi ma vždy veľmi bavila a napĺňala. V živote sa riadim heslom „Kde je vôľa, tam je cesta“. A tak si držme palce, aby sa nám aj rodičom stále chcelo. :)

Mgr. Ivana Adamčin