Hľadáme cesty ako deťom zabezpečiť, zveľadiť a spríjemniť ich sobotňajšie dopoludnie strávené v našej škole. Vítaná je každá pomoc a podoba daru môže byť rôznorodá. Záleží na vás, ktorú možnosť zvolíte.
Ak chcete podporiť našu školu, kontaktujte nás: info@slovakacademy.org

Forma pomoci:

  • finančný dar
  • vecný dar (učebné pomôcky, školské potreby, elektronické učebné pomôcky)
  • dobrovoľnícka činnosť

"Človek nikdy nebol bohatý tým, čo má, ale tým, čo dal."

ĎAKUJEME!

Naši Partneri

Naši sponzori

ĎAKUJEME vetkm rodiom, priateom, známym i neznámym, ktorí sa akmkovek spôsobom podieali a podieajú na pomoci a podpore naej koly.

 

Rok 2016/2017

16 17

Rok 2015/2016

15 16

Rok 2014/2015

14 15

Podporte nás

Našu školu môžete podporiť aj takýmto spôsobom. Ďakujeme!

https://smile.amazon.com/ch/47-5017409

Chcete podporiť našu školu?